Leuven River Upcycling

Partners

Kajakken op de Vaart voor een gezond stedelijk metabolisme

Initiatief en doelstelling Leuven River Upcycling

Het project is een initiatief van de Leuvense kajakclub KSKCL, Dijlejutters, JCI Leuven vzw, in nauwe samenwerking met talrijke partners binnen Maakleerplek, zoals High Tech Lab, Honk vzw, Arktos, Reisburo Roulot, en ook de vzw Leuven 2030.

Het project biedt aan elke bewoner en bezoeker in Leuven de mogelijkheid om gratis te kajakken in ruil voor het opruimen van een stukje van de Vaart (en vanaf 2022 ook de Dijle). We zien dit ook als een hefboom voor extra sport en beweging, en voor een breder engagement. Met het opgeviste afval zouden we ook iets willen ondernemen.

Onthaal bij de Maakleerplek op woensdag door Honk vzw en op vrijdag door Arktos.

Leuven River Upcycling logo

Doelstellingen

  • proper maken en houden van de Dijle en de Vaart in Leuven
  • sportieve activiteit aanbieden voor een breed publiek
  • mensen bewust maken van de negatieve impact van afval op het leefmilieu in het water
  • positief hergebruiken van het zwerfafval
  • Een brede samenwerking initiëren die verschillende geledingen binnen de Leuvense samenleving kan aanspreken, met sport fungeert als het bindmiddel en maatschappelijke vliegwielaandrijving
  • Leuvense jongeren en studenten ondernemerschapsvaardigheden bijbrengen
  • Leuvense jongeren en studenten sensibiliseren met betrekking tot de problematiek van riviervervuiling (met nadruk op plastiek) en de kracht van circulaire economie (omdenken van afval naar grondstof)

 

Leuven River Upcycling: reserveer een kajak

Vanaf oktober 2021 stellen we met de steun van Tofsport Leuven twee makkelijk te bevaren kajaks beschikbaar voor iedereen die zich hiervoor inschrijft. Per gekozen tijdsslot van 90 minuten kan je dan per twee in een duokajak een traject bevaren, terwijl je licht afval (blikjes, flesjes, mondmaskers, plastics,…) verzamelt in een daarvoor voorziene vuilzak met behulp van een afvalgrijper. Op deze manier houden we de Vaart proper, genieten we van de omgeving, en ondertussen doen we aan sport.

Je suggesties / vragen / bemerkingen mag je ons steeds digitaal bezorgen.

Reserveer een kajak

Verzenden

Vaartraject "de Vaart"

Vanop een specifieke locatie kunnen deelnemers heen- en weer varen bij daglicht op een vast traject langs de Vaart (stroomafwaarts en stroomopwaarts), gedurende een vastgelegd tijdsslot van 90 minuten. Deelnemers bekomen het materiaal via een lokale permanentie waar we mee samenwerken (Maakleerplek). De kajaks liggen aan de steiger VVW. 

Copyright © 2022 - Ontworpen door Carl Vanormelingen. Alle rechten voorbehouden.