Wat is JCI Leuven?

 

JCI staat voor Junior Chamber International Leuven en was in vorige decennia gekend als de Jonge Ekonomische Kamer. Het is een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar verbonden met elkaar door hun vriendschap, engagement waarbij ze creatieve projecten realiseren. De lokale Leuvense afdeling werd in oktober 1972 opgericht door André Vandoren en kent vandaag een 25-tal leden.

JCI laat zich niet in één woord omschrijven. Het is geen serviceclub, geen liefdadigheidsinstelling, geen opleidingscentrum, noch een pure netwerkvereniging, maar eerder een gezonde combinatie van dit alles. Onder het motto ‘al doende leert men’ kan je binnen JCI bouwen aan je persoonlijke ontwikkeling zoals dit nergens anders mogelijk is.

Video: wat valt er zoal te beleven?

Video afspelen

Ontstaan


JCI werd in 1915 opgericht in St. Louis (USA) door Henry Glessenbier. De vereniging bestaat ondertussen in meer dan 100 landen, met ruim 350.000 leden en heeft in Vlaanderen en Brussel 32 lokale afdelingen. Het is een vrijwilligersorganisatie van én voor dynamische jongeren tussen 18 en 40 jaar. Soms zal je nog de vroegere benaming horen, “Jonge Kamer” of “Jonge Ekonomische Kamer” ofwel gewoonweg “Jaycees”.

Wat is JCI Leuven: structuur

Centraal binnen de werking staat de ledenvergadering (ook wel algemene vergadering of AV genoemd). De leden vergaderen maandelijks op de 1e vrijdag van de maand (uitgezonderd in juli en augustus). Op een ledenvergadering bespreken we de stand van zaken binnen de vereniging (projecten, activiteiten, vormingen, …) gevolgd door een leuke bartime. Alle belangrijke beslissingen worden hier genomen. Het is ook aan de ledenvergadering die de Raad van bestuur (RvB) kiest, het budget en de financiën goedkeurt, etc. De dagdagelijkse leiding van JCI Leuven is in handen van de Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de ledenvergadering.

Daarenboven vergaderen de leden in projectgroepen (commissies), die elk een project realiseren. Project of commissiewerking is hét ankerpunt voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidszin binnen onze afdeling. Aan het hoofd van elke commissie staat een commissiedirecteur (“CD” of projectverantwoordelijke). Hij/Zij brengt op elke ledenvergadering verslag uit over de stand van zaken in zijn/haar commissie.

Onze vier pijlers

wat is jci leuven

1. Business en networking


JCI verstrekt haar leden de nodige contacten, het beleid en persoonlijke ontwikkeling op zakelijk vlak door talrijke forums en programma’s waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jonge ondernemers en zakenmensen. JCI biedt een unieke manier van netwerken aan, waar een zeer ongedwongen sfeer het eigenlijke netwerken alleen maar ten goede komt.

JCI Leuven heeft verschillende mooie initiatieven, denk maar aan de “Business Nights”. Hierbij hosten we elke keren per jaar een netwerkevenement bij een bedrijf waarbij we de deelnemers een hapje en een drankje aanbieden in samenwerking met het organiserende bedrijf.

Anderzijds werken we ook regelmatig samen met VOKA en bieden we ondernemende mensen ondersteuning om zichzelf te ontwikkelen binnen een veilige omgeving.

2. Internationalisme


In een wereld waarin onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, beseffen de leden dat internationale samenwerking, verdraagzaamheid en vrede meer dan ooit nodig is. Binnen de internationale JCI-beweging krijgen de leden talrijke kansen om de globale vragen te begrijpen en er zich in te engageren. Door internationale conferenties, trainingen, twinningpartners tussen de internationale afdelingen en zakelijke contacten krijgen JCI-leden de kans hun bereidwilligheid te promoten.

JCI Leuven heeft verschillende twinningrelaties opgezet, waardoor we nauwe banden onderhouden met kernen in binnenland en buitenland. Jaarlijks gaan we bij hen op bezoek, of komen leden van deze afdeling naar Leuven. Altijd een supergezellig samenzijn en een goede gelegenheid om ideëen voor projecten uit te wisselen.

 

3. Gemeenschap


Elk jaar onderneemt JCI, in meer dan 9.000 gemeenschappen, duizenden projecten die allemaal een positief effect voor de gemeenschap beogen. De bedoeling is een evolutie van onze gemeenschap te analyseren, om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen binnen onze samenleving.

JCI Leuven heeft in het verleden vele mooie gemeenschapsprojecten uitgevoerd. Denk maar aan “Mobile School”, waarbij we geld inzamelden voor een vzw die onderwijs naar straatkinderen bracht. Dit werd gerealiseerd via een tekenwedstrijd en de uitgifte van een voorleesboekje. Een ander mooi project is “ik ben geen stresskip” waarbij de problematiek van stress door prestatiedruk bij kinderen onder de aandacht werd gebracht. Enerzijds via een educatieve lezing en anderzijds tijdens fun-workshops voor ouders en kinderen.


4. Individu


Door inzet in de lokale afdeling werken jonge mensen tussen 18 en 40 jaar aan hun persoonlijke groei. Ze verruimen hun horizon, tonen hyn dynamisme en creativiteit, volgen trainingen en ontwikkelen zodoende hun kennis en technieken.

Elk lid van JCI Leuven staat in voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. JCI biedt haar leden een uniek platform om via projectwerking zichzelf te vormen op persoonlijk- en interpersoonlijk niveau. Daarenboven biedt het mogelijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen als projectverantwoordelijke en zo je talenten verder te ontwikkelen. Belangrijke JCI-motto’s zijn “learning by doing” en “one year to lead”. Andere leiderschapsmogelijkheden zijn er ook door bijvoorbeeld toe te treden tot de Raad van Bestuur (RvB).