Senatoren JCI Leuven

Wat is een 'senator'?

Levenslange erkenning

JCI leden die tijdens hun ‘JCI carrière’ (tot hun 40ste) uitzonderlijke bijdragen leverden aan JCI (hetzij lokaal, hetzij nationaal, hetzij internationaal) kunnen door de lokale kamer bij JCI Belgium worden voorgedragen voor de titel van “senator”. Deze titel kan worden beschouwd als een persoonlijke award en geldt voor het leven. In de internationale JCI statuten valt hierover te lezen: “a life entitled JCI Senatorship may be awarded to individual members or past members as means of honouring htem for rendering outstanding service to the JCI organization”.

Tijdens een feestelijke gelegenheid wordt deze titel uitgereikt in aanwezigheid van een bestuurslid van JCI Belgium, de Belgische Senaat en JCI-vrienden en vriendinnen van de nieuwe senator, die als het goed is totaal verrast wordt. Op basis van een uitgebreid dossier, ingediend door de lokale kamer, beslissen de leden van de Raad van Bestuur van JCI Belgium en JCI Senate Belgium of een JCI lid tot senator wordt gemaakt. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Bestuur van JCI Vlaanderen alsook de laatste 5 oud-voorzitters van JCI Vlaanderen een stem hierin. Niet iedereen kent iedereen dus is het wenselijk dat het dossier zoveel mogelijk details bevat.

Een senator heeft het levenslange recht alle evenementen van de eigen lokale kamer, JCI Vlaanderen, JCI Belgium en alle internationale evenementen bij te wonen. Daar staat tegenover dat je, omdat je je zo verdienstelijk hebt gemaakt voor JCI , een groot netwerk hebt kunnen opbouwen. Wanneer de kamer waaruit je afkomstig bent een beroep op je doet om steun bij bijvoorbeeld een project, wordt van je verwacht dat je daaraan mee werkt. Nee zeggen is dan (moreel) geen optie. Wereldwijd zijn er ruim 73.000 senatoren. In België zijn er 1.047 senatoren (198 senatoren zijn reeds overleden). JCI Leuven telt vandaag 20 senatoren waarbij Kristof Jans (oud-voorzitter 2009-2010 // senator nummer 74037) onze ‘nieuwste ‘senator is.

JCI Senate Belgium

Hoewel JCI Senate Belgium al sinds 1966 actief is, werd het pas een aparte entiteit binnen JCI Belgium in 1977. JCI Senate Belgium heeft zich sindsdien continu ingezet om de werking van JCI Belgium te steunen door financiële middelen ter beschikking te stellen.

Enkele basisvereisten

  1. Minimum vijf jaar lid zijn (geweest) van JCI;
  2. Lokaal voorzitter geweest zijn en/of commissiedirecteur van een “grote” commissie
  3. Voor zijn of haar afdeling een zeer verdienstelijke carrière hebben (gehad) binnen de vier pijlers van JCI;
  4. Een mentorrol hebben (gehad) ten overstaan van jonge en actieve leden binnen de lokale afdeling en daarbuiten.

Waarom een dossier indienen?

  1. Belonen van uitzonderlijke leden met de erkenning die ze verdienen;
  2. Ze worden leden voor het leven, zo kunnen ze ook in de toekomst meer betrokken blijven bij de afdeling;
  3. Een nieuwe senator is ook een motivatie en inspiratie voor andere leden.
Copyright © 2021 - Ontworpen door Carl Vanormelingen. Alle rechten voorbehouden.